Urban Joga Festival

Share:

 URBAN JOGA FESTIVAL - by Joga Centrum & Bliss House  ~EN below~ las | miasto | praktyka Joga oznacza łączyć - Urban Joga Festiwal łączy ze sobą dobrodziejstwa miasta i urokliwość lasu, niepodobny do żadnego innego wydarzenia, zaprasza Was do pogłębiania swojej praktyki, wyciszenia umysłu i odnalezienia harmonii w codzienności życia, która każdego dnia tak …

🪬 URBAN JOGA FESTIVAL – by Joga Centrum & Bliss House 🪬
~EN below~
las | miasto | praktyka
🧘🏽‍♀️Joga oznacza łączyć – Urban Joga Festiwal łączy ze sobą dobrodziejstwa miasta i urokliwość lasu, niepodobny do żadnego innego wydarzenia, zaprasza Was do pogłębiania swojej praktyki, wyciszenia umysłu i odnalezienia harmonii w codzienności życia, która każdego dnia tak hojnie nas obdarza.
🧘🏽‍♂️Naszą misją jest życie – poznawanie go głębiej poprzez praktykę, odnajdywanie jego nowych warstw i łączenie się w tej podróży z innymi. Wspólnie możemy odkryć więcej – każdy uśmiech, każde spojrzenie, słowo i myśl niosą ze sobą ogrom mądrości, która pomaga nam wzrastać.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
28.06 – 30.06.2024 | Kraków | #UrbanJogaFestival
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
✨ Festiwal łączy w sobie trzy lokalizacje – ośrodek Bliss House znajdujący się w zaciszu lasu wolskiego, Joga Centrum na Biskupiej oraz Joga Centrum w Nowej Hucie. Każdego dnia czekają Cię wszechstronne warsztaty, zajęcia i wykłady, symultanicznie dziejące się we wszystkich trzech lokalizacjach. Od Ciebie zależy które zajęcia wybierzesz i gdzie w danej chwili będziesz chciał/ chciała się udać.
✨ Przestrzeń otworzymy w piątkowy wieczór ceremonią Kakao. Sobota i niedziela poświęcone będą pogłębianiu praktyki, wczuwaniu się w siebie i poznawaniu innych pięknych ludzi, którzy czują tak jak Ty !
✨ Dodatkowo każdego wieczoru uwaga będzie skupiała się na scenie muzycznej Bliss House. Tam będziemy roztapiać się w dźwiękach najróżniejszych muzyków.🕺🏻
✨ Poza tymi trzema punktami, zapraszamy Cię też do lepszego poznania Krakowa w czasie wycieczki mindfulness oraz jogi na Kopcu Kraka o wschodzie słońca. 🌄
✨ To wydarzenie łączy się także z międzynarodowym dniem Jogi, który obchodzimy 21 czerwca. Data ta ma szczególne znaczenie duchowe, ponieważ przypada na przesilenie letnie, najdłuższy i najjaśniejszy dzień w roku, symbolizujące przejście od ciemności do światła i otwierając drogę do ludzkiej transformacji poprzez praktykę jogi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
⭐️ W kolejnych postach będziemy informować was o warsztatach, zajęciach i wykładach.
⭐️ Cały Grafik będzie dostępny na platformie Fitssey.
⭐️ Na Fitssey będziecie mogli zakupić również karnety 1 dniowe, 2 dniowe oraz pojedyncze wejścia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ENGLISH
forest | city | practice
🧘🏽‍♀️ Joga means to connect – Urban Yoga Festival brings together the goodness of the city and the enchantment of the forest, unlike any other event, inviting you to deepen your practice, quiet your mind and find harmony in the everyday life that so generously blesses us each day.
🧘🏽‍♂️ Our mission is life – to explore it more deeply through practice, to find new layers of it and to connect with others on this journey. Together, we can discover more – every smile, look, word and thought brings with it a wealth of wisdom that helps us grow.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
28.06 – 30.06.2024 | Krakow | #UrbanJogaFestival
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
✨ The festival combines three locations – the Bliss House center located in the tranquility of the Wolski Forest, the Yoga Center on Biskupia Street and the Yoga Center in Nowa Huta. Each day you will be welcomed with comprehensive workshops, classes and lectures, happening simultaneously in all three locations. It’s up to you which classes you choose and where you want to go at any given time.
✨ We will open the space on Friday evening with a Cocoa Ceremony. Saturday and Sunday will be dedicated to deepening your practice, tuning into yourself and meeting other beautiful people who feel just like you !
✨ In addition, each evening the focus will be on the Bliss House music stage. There we will melt into the sounds of a wide variety of musicians.🕺🏻
✨ In addition to these three points, we also invite you to get to know Krakow better during a mindfulness tour and yoga on Krak Mound at sunrise. 🌄
✨ This event also connects with the International Day of Yoga, which we celebrate on June 21. The date has special spiritual significance because it falls on the summer solstice, the longest and brightest day of the year, symbolizing the transition from darkness to light and opening the way to human transformation through the practice of yoga.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
⭐️ In future posts we will inform you about workshops, classes and lectures.
⭐️ The entire schedule will be available on the Fitssey platform.
⭐️ On Fitssey you will also be able to purchase 1 day passes, 2 day passes and single entries.
Oprawa graficzna by. Przemysław Wideł Ig. pan_bug_2.0

Podobne wydarzenia

Czas wyjąć z szuflady tę niedokończoną książkę. Czas przestać traktować swoje pisanie jak fanaberię. Czas przestać się bać, że nie dasz rady. Jeśli kochasz pisać i robisz to regularnie, ale nadal nie uważasz swojej twórczości za priorytet... Jeśli zaliczasz kolejne warsztaty pisarskie, ale nadal nie masz odwagi wysłać swojej książki do wydawcy albo zdecydować... Jeśli …

Zasługujesz na życie na Twoich zasadach. Zasługujesz na to, żeby zarabiać mnóstwo pieniędzy, robiąc to, co kochasz. Zasługujesz na biznes, który będzie Twoją pasją. Zasługujesz na to, żeby stać w świetle reflektorów – jak prawdziwa Królowa. Jeśli startujesz z nowym przedsięwzięciem albo masz firmę, który potrzebuje pomocy, pokażę Ci, jak sprawić, żeby Twoje biznesowo- życiowe …

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wyjazd w góry, połączony z wieczorną praktyką jogi i medytacją. Gdzie i kiedy? Niedziela, 28 kwietnia Praktyki jogi w: Joga Centrum, ul. Biskupia 18. Cel wycieczki: Mosorny Groń, na który szlak zaczyna się w miejscowości Zawoja. W linku poniżej widoczny jest cały planowany szlak: https://mapa-turystyczna.pl/route?q=49.6599650,19.5573590;49.6225760,19.5673100;49.6439110,19.5423840;49.6599650,19.5573590#49.64750/19.61102/13 Plan dnia: 9:00 – spotkanie ze …

Na warsztacie dowiesz się co możesz zrobić, aby uśmierzyć bóle głowy - migreny, napięciowe bóle głowy, szyi oraz karku, bóle głowy związane z alergiami, bruksizmem, spowodowane noszeniem aparatów ortodontycznych, a także bóle głowy innego pochodzenia wynikające m.in z siedzącego trybu życia, stresu. Wyjdziesz do domu z wiedzą, która pozwoli Ci uśmierzyć ból lub go ograniczyć …

Oddech to podstawowa czynność, która towarzyszy nam w każdej chwili naszego życia i przez całe jego trwanie. Wykonujemy ją automatycznie, nie zastanawiając się nad tym jaki ten oddech jest. Jednak w stresie, pośpiechu czy przy aktywności fizycznej oddech zmienia się i często, również bez naszej kontroli, staje się dla nas bardziej przeszkodą niż wsparciem. Szybki, płytki oddech, dający uczucie …

Sprawność stawów biodrowych jest w dużej mierze uzależniona od stylu życia. Zarówno zbyt mało, jak i zbyt dużo obciążającego ruchu, może doprowadzić do zniszczenia chrząstki stawowej w obrębie tego kluczowego dla przemieszczania się stawu. Profilaktyka stawu biodrowego polega na zrozumieniu wszystkich zakresów ruchowych, oraz na mądrym i zrównoważonym treningu. Praca na strefach odruchowych , kiedy …

Dołącz do naszej społeczności

Dołącz do nas!

pl_PLPL