Zasady organizacji zajęć stacjonarnych

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, bez objawów infekcji oraz takie które w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. 
 2. Pracownicy studia mają prawo poprosić o niezwłoczne opuszczenie studia, osobę, która swoją obecnością lub zachowaniem może sprowadzać potencjalne niebezpieczeństwo epidemiologiczne na siebie lub inne osoby. 
 3. Na wszystkie zajęcia obowiązują limity uczestników. Maksymalna ilość uczestników na zajęciach określona jest dla poszczególnych zajęć w naszym grafiku online dostępnym na stronie internetowej www.jogacentrum.org. Prosimy o przemyślane zapisy, aby nie blokować miejsc innym uczniom. Zapisu można dokonać przez grafik online, mailowo na adres kontakt@jogacentrum.org lub w recepcji studia.
 4. Pomiędzy zajęciami wprowadziliśmy przerwy, na wietrzenie sal
 5. Przy wejściu do studia obowiązuje dezynfekcja rąk. Pamiętaj że dezynfekcja nie zastępuje mycia rąk.
 6. Podczas przebywania w studiu zalecane jest zachowanie 2 metrów odległości od innych osób.
 7. Zalecamy, aby w szatni przebywały jednocześnie tylko 2 osoby. Aby uniknąć kumulacji, sprawne przebieranie się oraz niezwłoczne przechodzenie do części wspólnej lub na zajęcia. Jeżeli macie taką możliwość, przyjdźcie w stroju do ćwiczeń, aby zminimalizować czas przebywania w szatni.
 8. Przy stanowisku recepcji może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba. Aby unikać tworzenia się kolejek, zachęcamy do dokonywania płatności przelewem lub przez szybkie płatności. 
 9. Studio jest codziennie sprzątane. Pomiędzy zajęciami sale będą wietrzone.
 10. Przy recepcji, będą dostępne płyny do dezynfekcji rąk.
 11. Szkolne maty oraz inne pomoce są dostępne do ogólnego użytku lecz prosimy o każdorazowe dezynfekowanie sprzętu przed i po użyciu. Każdy uczestnik zajęć posiadający własną matę jest zobowiązany do korzystania z własnej maty.
 12. Nauczyciele będą udzielali korekt słownych, a manualne jedynie na wyraźne życzenie studenta.
 13. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania studia o zauważonych u siebie objawach wskazujących na zakażenie COVID-19.

 


Categories: Aktualności

Post Your Thoughts

Join event

You will receive a confirmation e-mail once you click send. If not, please check your spam folder and mark the e-mail as safe.