Hormone Yoga workshop for women

Share:

Attention all amazing women! Are you ready to tap into your feminine power and embrace a healthier, more balanced life? Look no further! We are thrilled to announce our upcoming Hormone Yoga Workshop at Joga Centrum, led by the incredible Vanya Panamska! Vanya Panamska is a highly experienced and certified hormone yoga teacher with a …

Attention all amazing women! 🌸
✨ Are you ready to tap into your feminine power and embrace a healthier, more balanced life? Look no further! We are thrilled to announce our upcoming Hormone Yoga Workshop at Joga Centrum, led by the incredible Vanya Panamska! ✨
🌺 Vanya Panamska is a highly experienced and certified hormone yoga teacher with a passion for empowering women to live their best lives. With years of expertise in hormone yoga, she has helped countless women find balance, vitality, and inner peace. 🌺
Join us on 16.12.2023 at 11:00 for an empowering workshop where Vanya will guide you through a series of gentle yet powerful yoga poses, breathing exercises, and meditation techniques. 🧘‍♀️
💃 Discover how hormone yoga can help alleviate menstrual discomfort, reduce stress, boost fertility, and improve your overall hormonal balance under Vanya’s expert guidance. 💃
🌼 This workshop is open to all women, regardless of age or fitness level. Whether you’re a beginner or an experienced yogi, this workshop is designed to meet you where you are on your journey. 🌼
🌟 Don’t miss out on this incredible opportunity to connect with like-minded women, learn valuable techniques, and embark on a journey towards a more vibrant and balanced life with Vanya Panamska at Joga Centrum 🌟
Save the date and secure your spot today! Limited spaces available.
✨Embrace your feminine power and unlock your full potential with hormone yoga at Joga Centrum, guided by the amazing Vanya Panamska! We can’t wait to see you there! ✨
Hormone Yoga Workshop with Vanya Panamska
Are you tired of battling hormonal imbalances that disrupt your daily life? Do you wish to regain control over your body and embrace a healthier, more balanced lifestyle? Look no further! We are thrilled to announce an exclusive Hormone Yoga Workshop with the incredible Vanya Panamska, a certified hormone yoga teacher trained by the renowned Dina Rodrigues at Joga Centrum. Join us on this transformative journey as we delve into the world of hormone yoga and unlock the secrets to hormonal harmony.
1. Understanding Hormone Yoga:
Hormone Yoga is a unique and holistic approach to balancing hormones naturally. Developed by Dina Rodrigues, this practice combines ancient yogic techniques, dynamic movements, specific breathing exercises, and energy work to stimulate and harmonize the endocrine glands responsible for hormone production. By activating these glands, Hormone Yoga helps alleviate symptoms of hormonal imbalances such as irregular periods, PMS, menopause, and fertility issues.
2. Meet Vanya Panamska:
Our esteemed yoga teacher, Vanya Panamska, is a certified hormone yoga teacher who has dedicated her life to empowering women through this transformative practice. With her deep understanding of the human body and extensive training under Dina Rodrigues, Vanya brings a wealth of knowledge and expertise to guide you on your hormone yoga journey. Her passion for helping others achieve hormonal balance shines through her teaching, making her workshops an unforgettable experience.
3. Workshop Highlights:
During this immersive workshop, Vanya will lead you through a series of dynamic yoga postures, breathing exercises, and meditation techniques specifically designed to target the endocrine system. You will learn how to activate and stimulate the glands responsible for hormone production, promoting overall well-being and vitality. Vanya’s gentle guidance and personalized attention ensure that participants of all levels can benefit from this workshop.
4. Benefits of Hormone Yoga:
By practicing Hormone Yoga, you can experience a wide range of benefits, including:
– Improved hormonal balance and regulation
– Increased energy levels and vitality
– Reduced symptoms of PMS and menopause
– Enhanced fertility and reproductive health
– Improved mood and emotional well-being
– Strengthened immune system
– Increased flexibility and strength
5. Who Should Attend?
This workshop is open to individuals who identify as women of all ages and backgrounds who are seeking to restore hormonal balance naturally. Whether you are experiencing hormonal imbalances, looking to enhance your fertility, or simply wish to optimize your overall well-being, Hormone Yoga with Vanya Panamska is the perfect opportunity to embark on a transformative journey towards hormonal harmony.
Don’t let hormonal imbalances control your life any longer. Join us for an empowering Hormone Yoga Workshop with Vanya Panamska, a certified hormone yoga teacher trained by Dina Rodrigues at Joga Centrum. Discover the power of this ancient practice and unlock the secrets to hormonal balance. Embrace a healthier, more vibrant you and take control of your hormones naturally. Reserve your spot today and embark on a journey towards a harmonious and balanced life.
DETAILS:
WHEN: December 16th (Saturday), 1pm- 3:30 pm.
WHERE: Joga Centrum Nova Huta, os. Zgody 7, Krakow
TICKETS: Early Bird ( book by Nov 25) 160 zl , After Nov. 25- 175 zl
This Workshop will be in English.
sign up: https://bit.ly/47u3TU2

Podobne wydarzenia

Doceniasz ręcznie robione, artystyczne przedmioty? Wspierasz polskie marki? Szukasz unikatów? ‘Eko' to Twoja filozofia? Intryguje Cię idea upcyklingu? Jeżeli tak to Joga Centrum oraz Zgoda Cafe zapraszają na Targi Rzeczy Pięknych, które odbędą się 3 grudnia (niedziela) w Joga Centrum Nowa Huta przy os. Zgody 7. Będziemy dla Was od 10:00 do 18:00 w naszych …

“A co się może stać, kiedy ktoś tłumi w sobie zbyt dużo żywotnej energii i nie daję jej rozkwitać? Jak w czarodziejskim garnku z owsianką w niepowołanych rękach. ciśnienie rośnie i rośnie aż następuje eksplozja i buch! całe dobro rozpryskuje się po ziemi. Także musimy dopilnować, aby sfera intuicji była w Nas wzmacniana i podsycana. …

Warsztat jest wprowadzeniem w element Wody, odnoszący się do zimy według Chińskiej medycyny. Zalecany wszystkim pragnącym zrównoważyć ten element zarówno fizycznie jak i energetycznie. Będziemy pobudzać subtelną energię (według starożytnej sztuki medycyny chińskiej nazywanej Qi/Czi/Ki). To praca na meridianach nerek i pęcherza moczowego. Fizycznie wzmocnimy i zrównoważyć przepływ energii tej fizycznej i emocjonalnej w całej …

Będzie to 4 godzinny warsztat, podczas którego dowiesz się wszystkiego, co niezbędne, aby bezpiecznie wchodzić i wychodzić z pozycji, oraz jak ją utrzymać. Warsztat jest skierowany do osób, które: - nigdy nie stały na rękach i chcą zacząć tą piękną przygodę chcą zrozumieć lepiej ustawienie ciała - chcą popracować nad mobilnością, stabilnością i znalezieniem balansu …

Czy pamiętasz swoje pierwsze, dziecięce rysunki? Wymyślane na poczekaniu historie, chwile spędzone w całkowitym skupieniu z kredkami albo farbami, piosenki śpiewane zabawkom, spontaniczne tańce na dywanie? Czy pamiętasz, jak to było – tworzyć? Każdy z nas jest artystą – dopóki nie przestaje nim być. Każde dziecko lubi tańczyć, śpiewać, udawać kogoś innego, wymyślać historyjki i …

Zaprarszamy na kolejną medytacyjną podróż w dźwiękach gongów w wydaniu „gong duet”. Tematem przewodnim spotkania będzie wygaszanie lęku, zainspirowane słowami Ajahna Brahma „A co będzie, jeśli drzewo nie spadnie nam na głowę”? Jeśli idzie o nasze gongi, to wydarzenie jak zwykle prowadzę ja (Piotr Płaneta), a część koncertową w duecie zagram z Aleksandrą Baś. To …

Dołącz do naszej społeczności

Dołącz do nas!

pl_PLPL