Warsztaty medytacji i ceremonia kakao „Metta dla rodziców”

1 sierpnia 2020

12:30 - 21:00

ul. Biskupia 18, Kraków

175 zł

Zapraszamy na kolejne warsztaty medytacji w duchu wczesnego buddyzmu, inspirowane nauczycielami: Budda Gotama, Ajahn Brahm, Ajahn Sujato, Ajahn Brahmali, Ajahn Chah.
„Mnisi, są dwie osoby którym nie łatwo się odwdzięczyć. Jakie dwie? Matka i ojciec.
Nie uczyniłbyś dość by odwdzięczyć się swojej matce i ojcu swemu nawet jeśli nosiłbyś na jednym ramieniu matkę, na drugim ojca i żył tak przez sto lat. I nawet jeśli przez ten czas byś ich namaszczał, masował, kąpał i nacierał, a oni wypróżnialiby się w tym miejscu, nie odwdzięczyłbyś się im.
Nawet jeżeli sprawiłbyś że matka twoja i ojciec twój staliby się władcami tej wielkiej ziemi, opływający w siedem skarbów, wciąż nie zrobiłbyś wystarczająco dużo by się im odwdzięczyć. Dlaczego? Ponieważ rodzice są bardzo pomocni dla ich dzieci, wychowują je, odżywiają i pokazują im świat.
Ale uczynisz wystarczająco by się im odwdzięczyć, nawet więcej niż wystarczająco dużo, jeżeli będziesz zachęcał, osadzał i gruntował niewierzących rodziców w wierze, niemoralnych rodziców w moralnym postępowaniu, skąpych rodziców w szczodrości, a niemądrych w mądrości.” AN2.33.
Na warsztatach zajmiemy się tematyką w jaki sposób rozwijać uczucie wdzięczności, miłości i opiekuńczości względem rodziców. Jak rozpuszczać żal, roszczenia i inne negatywne uczucia. Przeanalizujemy to w kontekście nauk buddyjskich w różnych wariantach: od całkiem „dobrego dzieciństwa” po bardzo trudne – i jak w takich sytuacjach odnaleźć sposób na uzdrowienie swojego nastawienia na czystą mettę. Będziemy czytać korespondujące sutty. Zrobimy wiele medytacji metty nakierowanych stricte na rozwijanie wdzięczności, współczucia i miłości względem rodziców i do nas samych. Zanurzymy się mocno w introspekcji w kontekście i z pomocą nauk Buddy. Myślę, że mogą pootwierać się ciekawe procesy oczyszczenia emocjonalnego i i otworzyć się nowa percepcja postrzegania tych relacji na znacznie zdrowszą zarówno dla życia doczesnego jak i duchowego. Zapraszam wszystkich, nieważne jaka jest Wasza relacja z rodzicami obecnie. Dodatkowo chciałbym, aby wyjątkowo była przestrzeń też na dłuższą dyskusję i podzielenie się swoimi doświadczeniami. Dlatego będą to kameralne warsztaty i dodatkowo połączone z ceremonią kakao. Kakao ceremonialne jest bowiem medycyną serca, szczególnie wspierającą medytację miłującej dobroci, uzdrawianie bliskich relacji oraz wypowiadania, wydobywania, przyjmowania w swoim sercu, pozytywnego transformowania i dzielenia się trudnymi emocjami.
Kluczowymi aspektami procesu będzie uświadomienie sobie w jaki sposób można przebaczyć absolutnie wszystko i dlaczego warto to zrobić. Jest to oparte na rozwijaniu uczucia wdzięczności oraz świadomości uwarunkowań i cierpienia istot i powiązanych z nimi sytuacjami, z którymi ciężko nam się pogodzić. Bardzo ważna będzie też zmiana perspektywy ze „sprawiedliwości” na „miłującą dobroć” – ponieważ tylko przestając rozliczać się z przeszłości, a zaczynając tu i teraz budować nową jakość prawdziwej metty można naprawdę odpuścić i być wolnym.
Miejsce:
Joga Centrum, ul. Biskupia 18, Kraków
Maksymalna ilość osób stacjonarnie:
8, abyśmy mieli duży komfort przestrzenny.
Godzina 12:00- 20:00
Koszt: 175 zł
REZERWACJE: zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty prosimy kierować na: kontakt@jogacentrum.org
Dokonanie wpłaty jest gwarancją rezerwacji miejsca Wpłatę w wysokości 50 zł prosimy wpłacać na konto 09 1140 2004 0000 3202 7839 0297 w tytule przelewu wpisując „Warsztaty medytacji i ceremonia kakao” lub osobiście w naszych siedzibach.

Medytacyjna podróż w dźwiękach gongu

read next