Uwolnij Swoją Wojowniczkę, Kochankę i Artystkę

Starts 7 sierpnia 2020
Ends 9 sierpnia 2020

16:00 - 15:00

Nieprześnia

EARLY BIRD (do 14 lipca) 750.00 zł Po 14 lipca 825.00 zł

Kiedy kobiety sięgają po swoją autentyczną, twórczą moc i mądrość,
na świecie pojawia się nowa jakość.

Gdy odważnie wyrażamy swoją prawdę i dzielimy się tym, co w nas najlepsze, możemy zmieniać świat, choćby ten, który otacza nas na co dzień. Czynić go lepszym miejscem dla nas samych, dla tych, których kochamy i tych, którzy wciąż wołają o miłość.

Aby jednak uwolnić w sobie prawdę i siłę do zmiany, potrzebujemy spotkać się z samą sobą i wkroczyć na ścieżki, które pokażą nam nasze rany do zaleczenia i nasze moce: ścieżkę wojowniczki, ścieżkę kochanki i ścieżkę kreatywności. To w nich kryją się nasze role, w które wchodzimy na co dzień i nasze powołania. Czasem przyjmujemy je z łatwością, a czasem trudno nam się w nich odnaleźć i idziemy przez życie czując się nieszczęśliwe i niespełnione.

• Czujesz, że masz w swoim życiu misję do spełnienia, ale wciąż nie potrafisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest?
• Chciałabyś odważnie wyrażać to, co myślisz i czujesz, ale boisz się konfrontacji i odrzucenia?
• Potrzebujesz bardziej zadbać o swoje potrzeby i otoczyć samą siebie większą troską i miłością, ale wciąż przedkładasz potrzeby innych ponad swoje?
• Chciałabyś uwolnić w sobie twórczą moc, ale wewnętrzny krytyk wciąż Ci w tym przeszkadza?

Zapraszamy Cię na warsztat dla kobiet, podczas którego w bezpiecznej, siostrzanej przestrzeni przyjrzysz się blokadom, które nie pozwalają Ci uwolnić w sobie odwagi do działania, akceptacji siebie i kreatywności. Spotkasz się z trzema kobiecymi ścieżkami-archetypami, które pokażą Ci moc, którą w sobie posiadasz oraz to, jak ją wykorzystać w swoim życiu.

Ścieżka Wojowniczki to odwaga mówienia prawdy i stawania w jej obronie. To poznanie własnych wartości i bycie wobec nich lojalną. To jasne stawianie granice i zaufanie do własnej mądrości. To realizowanie z determinacją i oddaniem celów.

Ścieżka Kochanki to otaczanie siebie i świata miłością. Bycie dumną ze swojej wrażliwości i łagodności. To świadome sięganie po różne oblicza miłości: namiętność, troskę i siostrzeństwo. To radość i czerpanie przyjemności z życia, doświadczanie go całą sobą.

Ścieżka Kreatywności to sięganie po spełnienie i realizowanie własnej misji i pasji: w tworzeniu rodziny, przestrzeni, sztuki, w pracy. To zamienianie idei w dzieło i inspirowanie innych do tworzenia.

Uwolnij swój głos i siłę wojowniczki.
Otocz się łagodnością kochanki.
Sięgnij po spełnienie w tworzeniu.

Podczas 2,5 dni w przepięknym miejscu otoczonym naturą poprzez:
– świadomy ruch i taniec
– jogę
– wizualizacje i medytacje
– kontakt z naturą
– sesje podróży z duszą
– tworzenie „spirit sticks”
– otulanie się aromatami olejków

Będziemy kontaktować się i słuchać naszej wewnętrznej wojowniczki, kochanki i kreatywności, aby poczuć i zabrać ze sobą do naszej codzienności ich moc i sprawczość.

Termin: 7-9 sierpnia 2020
Miejsce: Nieprześnia 1, Podgórze Karpackie, około 40 km od Krakowa.

O MIEJSCU: Ten unikalny, komfortowy i piękny ośrodek powstał wokół dawnego dworu z 1934 roku. Całość otoczona jest rozległym parkiem ze starymi drzewami, z nastrojową altaną. Stylowe wnętrza wykończone są z dbałością o wygodę oraz jakość użytych materiałów. Nieprześnia znajduje się w malowniczym Pogórzu Wiśnickim, będącego częścią Pogórza Karpackiego, tuż obok zamku w Wiśniczu i kopalni soli w Bochni, około 40 km od Krakowa.
www.nieprzesnia1.com

Cena:
EARLY BIRD (do 14 lipca) 750.00 zł
Po 14 lipca 825.00 zł

Zgłoszenia:
Zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres kontakt@jogacentrum.org

Zadatki:
Bezzwrotne zadatki w wysokości 500 zł prosimy wpłacać na konto 09 1140 2004 0000 3202 7839 0297 w tytule przelewu wpisując „Nieprześnia”. Wpłata zadatku jest gwarancją rezerwacji miejsca.

Transport:
We własnym zakresie – pomożemy skoordynować transport.

Uwaga! Dostępne są pokoje 2 i 3 osobowe. O wyborze pokoju decyduje kolejność rezerwacji.

Zabierz ze sobą swoją matę!

Prowadzące:
Aga Piotrowska – certyfikowany Soul Coach i instruktor terapii ekspresyjnych, coach ICF w obszarze kariery i przywództwa, trenerka rozwoju osobistego wspierająca liderów w budowaniu samoświadomości, efektywnej współpracy i komunikacji i odporności na stres. Pasjonatka pracy z ciałem, tańczy i praktykuje jogę. Trzyma twórcze kręgi dla kobiet. Jest w procesie kształcenia w obszarze choreoterapii. W prowadzonych przez siebie warsztatach rozwoju osobistego wykorzystuje narzędzia Soul Coachingu®, Transformational Presence, techniki kreatywności, ruch i wizualizację.

W mojej pracy z ludźmi łączę to, co konkretne z głosem serca: pomagam odkrywać i stosować praktyczne narzędzia bycia liderem dla siebie i innych, słuchając intuicji oraz ciała.
Kocham tworzyć: maluję i piszę. Wierzę, że harmonia i spokój są w każdym z nas. Szukam wciąż sposobów na ich odkrywanie poprzez praktykę obecności i akceptacji i zachęcam do tego innych. Wierzę, że świadomy ruch i kreatywność potrafią uruchamiać w nas moc transformacji i energię do działania i spełniania siebie.

Monika Broz Monika Broz praktykowała jogę w wielu studiach w USA przez ostatnie 15 lat, a w 2016 otrzymała certyfikat w stylu Hatha Raja Vinyasa (w tradycji Sri Dharma Mittra) od Bamboomoves Yoga, Englewood NJ. Jest nauczycielem cerytfikowanym przez Yoga Alliance i po 25 latach za oceanem, mieszka na stałe w Krakowie. Monika także pracowała jako fotograf portretowy celebrytów i personalnego brandingu przedsiębiorczych kobiet na całym świecie.

English version:

UNLEASH YOUR WARRIOR, LOVER AND CREATIVE FORCE

When women step forward and reach their authentic, creative power and wisdom, a new quality appears in the world. When we boldly express our truth and share what is best in us, we can change the world, even the one that surrounds us every day. To make it a better place for ourselves, for those we love and for those who desperately cry for love.
However, in order to release the truth and strength in ourselves for change, we need to meet our authentic selves and enter the paths that will show us our wounds to heal and our gifts: the path of the warrior, the path of the lover and the path of creative force. They hide our callings and roles we enter every day. Sometimes we accept them easily, and sometimes we find it difficult to find them and we go through life feeling unhappy and unfulfilled.

• Do you feel that you have a mission to fulfill in your life, but you are still not able to find the answer what it is?
• Would you like to boldly express what you think and feel but are afraid of confrontation and rejection?
• Do you need to take more care of your needs and surround yourself with more care and love, but you still put the needs of others above your own?
• Would you like to unleash your creative power, but an internal critic still bothers you?

We invite you to a workshop for women, during which, in a safe, sisterhood space, you will look at your barriers that do not allow you to unleash your courage to act, your self-love and your full creativity. You will meet three female archetypal paths that will show you the power that is hidden within you and will reveal you the best way to apply it in your life.

The Warrior’s Path teaches you the courage to speak and stand up for your truth. It’s about knowing your own values ​​and being loyal to them. It’s setting clear boundaries and trusting in your own wisdom. It is focus and determination to complete your goals and mission.

The Lover’s path tells you how to embrace yourself and the world with love. It shows you how to be proud of your vulnerability and gentleness. The Lover in you knows how to consciously dive into different aspects of love: passion, care and sisterhood and teaches you enjoy and taste life, experience it fully in every moment.

The Creativity Path is about fulfilling and realizing your own life mission and passion: by creating a family, designing and holding a space for you and your friends, creating a piece of art. Fulfilling your professional dreams. It’s about turning ideas into reality and inspiring others to create as well.

Unleash your voice and the strength of the Warrior.
Embrace the kindness of the Lover.
Fulfill your creative dreams.

During 2.5-day workshop that will be held in a beautiful place surrounded by nature we will experience:
– conscious movement and dance
– yoga
– visualizations and meditations
– contact with nature
– soul journey sessions
– spirit stick preparation
– aromatherapy oils

We’ll awaken our inner Warrior, Lover and Creative Force. Their power and purpose will then be introduced into our life going forward.

Dates: August 7-9, 2020
Place: Nieprześnia,
Cost: EARLY BIRD (until July 14) 750.00 pln
after July 14, 825.00 pln

Email us us at kontakt@jogacentrum.org or via messenger on FB.

Non-refundable retainer of 500 PLN will hold your spot. The transfer would be made to Monika Broz, acc. Number 09 1140 2004 0000 3202 7839 0297.

Holding the space:
Aga Piotrowska – certified Soul Coach and expressive therapy instructor, ICF coach in the area of ​​career and women leadership, coach and mentor supporting women leaders in building their self-confidence and unleashing inner creativity and power to fulfill their life mission. Passionate about body work: dance, conscious movement and yoga practice. She holds creative circles for women. She is in the process of education in the field of choreotherapy. During her personal development workshops, she applies different techniques: Soul Coaching®, Transformational Presence, art, dance, conscious movement and visualization.

In my work, I love combining what is rational and concrete with what is intuitive and coming from the heart: I help discover and apply practical tools of being a leader for yourself and for others, by listening to the intuition and to the body.
I love creating, mostly painting and writing. I believe that all of us can easily reach harmony and peace in our lives and I am still looking for ways to discover them through the practice of presence and acceptance, and I encourage others to do so. I believe that conscious movement and creativity can activate in us the power of transformation and energy to act and fulfill ourselves.

Monika is a co owner of Joga Centrum, and has been an Art Director & a Personal Branding Photographer. She has graduated from School of Visual Arts in NYC, where she lived for 24 years.

She has discovered yoga 15 years ago, and has been a dedicated practitioner ever since. She has completed a teacher training of Hatha Raja Vinyasa (in the tradition of Sri Dharma Mittra) with Bamboomoves Yoga, Englewood NJ, in 2016, and is a registered yoga instructor through Yoga Alliance.

Yoga completely changed her life, so Monika’s life Dharma is to introduce this spiritual and physical practice to every-body.

Uwolnij umysł + poczuj ciało! - medytacja i relaks z koshi

read next

Napisz wiadomość!

You will receive a confirmation e-mail once you click send. If not, please check your spam folder and mark the e-mail as safe.