Michael Scott Moore – spotkanie autorskie. Joga w niewoli – Meet Michael Scott Moore, the author of The Desert and the Sea.

6 marca 2020

18:00 - 23:00

ul. Biskupia 18, Kraków

75 -125 zł

[ENG BELOW]

Czy piraci wciąż istnieją? Jak smakuje mięso wielbłądzie? Jaką wartość ma ludzkie życie dla somalijskich piratów w Rogu Afryki? I czy drony mogą być odpowiedzią na pytanie o to, jak usprawnić proces poszukiwań i ratowania?

Na te i wiele innych pytań odpowie Michael Scott Moore – urodzony w Kalifornii surfer, pisarz i dziennikarz współpracujący z najlepszymi, wymieniając tu jedynie New York Times, Der Spiegel, Paris Review, ponadto autor bestsellera The Desert and the Sea: 977 Days Captive on the Somali Pirate Coast (2018) [w polskim wydaniu: „Pustynia i Morze”].

Wspomnienia Michaela poruszają czytelników i jako całość stanowią porywającą opowieść o odporności ludzkiego ducha. Opowieść ta urzeka mrocznym humorem, dziennikarskimi i detektywistycznymi wręcz detalami, które pozwalają czytelnikowi zapoznać się z kontekstem historycznym obecnej sytuacji politycznej, która pozwala na dokonywanie tak okropnych aktów. Poziom barbarzyństwa doświadczony, a następnie opisany przez Michaela osiąga niepojętą głębię, ale [UWAGA! SPOILER ALERT!] cała przygoda ma szczęśliwe zakończenie: dzięki niesamowitemu zaangażowaniu rodziny i przyjaciół Michael wyszedł na wolność.

W 2012 roku Michael udał się na wybrzeże Somalii, by zgłosić nielegalne połowy ryb. Został tam schwytany przez somalijskich piratów, którzy przez niemal trzy lata przetrzymywali go w licznych więzieniach. Jednym z takich obskurnych miejsc było naczynie, w którym trzymano złowionego tuńczyka. Suma okupu za Michaela wynosiła 20 milionów USD.

Jego wspomnienia stanowią kronikę horroru i absurdu życia pod czujnym okiem muzułmańskich piratów, którzy mówili po angielsku w bardzo niewielkim stopniu i często byli pod wpływem lokalnego, ulicznego narkotyku (khat). Michael spędził w tym świecie niezliczone, niekończące się dni, leżąc na brudnym materacu, licząc na misję ratunkową i niejednokrotnie rozważając popełnienie samobójstwa. Zdarzało się, że unosił kałasznikowa, strzelając następnie do swoich strażników, co w tamtym momencie wydawało się całkowicie uzasadnione.

Próbował też uciec, odważnie skacząc do morza. By zachować siły witalne, praktykował jogę (ku rozrywce Piratów). Z biegiem czasu oni sami zaczęli naśladować jego asany.

Co najważniejsze, praktykując buddyskie oderwanie, brak przywiązania, dokonując ogromnego przebaczenia podczas swojej próby, był w stanie przetrwać, pozostać człowiekiem zdrowym, wrażliwym, wnikliwym i ciągle rozwijającym swoje umiejętności pisania, dziennikarstwa i wystąpień publicznych. Wspomnienia Michaela są niezwykłym wglądem w rzeczywistość somalijskiego piractwa i stanowią fantastyczny (choć budzący lęk) pamiętnik.

Joga Centrum, najstarsza szkoła jogi w Krakowie, ma ogromny zaszczyt gościć „pierwszego mieszkańca Zachodu, który uczył jogi somalijskich piratów”.

SPOTKANIE BĘDZIE W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Plan spotkania:

18.00 -19.30 – prywatne przyjęcie, TYLKO Z BILETEM, podpisywanie książek przez autora, w towarzystwie starannie wyselekcjonowanych rumów, wina i przekąsek.

Bilet nr 1 – 75 PLN (zawiera polskie wydanie książki)
Bilet nr 2 – 125 PLN (zawiera angielskie wydanie książki)

19.45 – 21.00 – spotkanie otwarte, wstęp wolny, słowo wprowadzające Moniki Broz, właścicielki Jogi Centrum, rozmowa z autorem moderowana przez uznanego polskiego dziennikarza, Mike’a Zielińskiego.

21.00 – 22.00 – rozmowy, muzyka na żywo, wstęp wolny.

UWAGA!

Prowadzimy zapisy na to wydarzenie. Zapisywać można się przez grafik na stronie (W górnym menu klikasz Biskupia, logujesz się na swoje konto w Fitssey, a następnie klikasz w zakładkę kursy. Tutaj wybierasz kurs na których chcesz się zapisać. 🙂 W przypadku spotkania biletowanego wybierasz język książki (polski lub angielski), a następnie wybierasz metodę płatności, kolejne kroki zgodnie z instrukcją Fitssey.), pisząc do nas wiadomość e-mail na adres: kontakt@jogacentrum.org lub telefonicznie: 536 909 707.

Płatność:
Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest opłata biletu 75 lub 125 zł (w zależności od wybranego języka książki). Wpłaty możesz dokonać w recepcji studia na Biskupiej 18 lub na konto Joga Centrum 09 1140 2004 0000 3202 7839 0297 w tytule przelewu wpisując „Spotkanie autorskie”. Wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłata nie jest zwracana.

Na to wydarzenie NIE AKCEPTUJEMY kart OK System, MultiSport oraz karnetów.

Michael Scott Moore jest dziennikarzem, pisarzem, autorem komediowej powieści o L.A. (Too Much of Nothing), podróżniczej powieści o surfingu (Sweetness and Blood), która okrzyknięta została najlepszą książką 2010 roku przez The Economist. Zdobył granty Fulbright, Logan, and Pulitzer Center za literaturę faktu oraz stypendium Yaddo i MacDowell Colony za beletrystykę.
Dorastał w Kalifornii, ale pracował przez kilka lat jako redaktor i pisarz w Spiegel Online International w Berlinie. Został porwany na początku 2012 roku, podczas reportażowej podróży do Somalii. Przez 32 miesiące był zakładnikiem piratów. The Desert and the Sea jest pamiętnikiem o tym właśnie doświadczeniu.
W Businessweek omawiał europejski kryzys migracyjny. Jego prace z zakresu polityki, podróży i literatury znaleźć można w The Atlantic, Der Spiegel, GQ, The New York Times, LitHub, The New Republic, Pacific Standard, The LA Times, The Daily Beast, The LA Review of Books i wielu innych.

Michał Zieliński jest polskim dziennikarzem-freelancerem oraz fotografem skoncentrowanym na problemach społecznych Bliskiego Wschodu (w szczególności w Iraku, Syrii, Palestynie). Pracuje nad projektami dotyczącymi konfliktów na Bliskim Wschodzie od 2014 roku. Jego zdjęcia i eseje opublikowane zostały w National Geographic Polish Edition, w Tygodniku Powszechnym, w Wirtualnej Polsce, Przekroju i innych.

ENGLISH

Do pirates still exist?
How delicious is a slab of a roasted camel meat?
What’s the value of a human life to a bunch of Somali pirates in the Horn of Africa?
And when it comes to improving search and rescue, could drones be the answer?

Join us as we discuss these and other questions with Michael Scott Moore, California-born surfer, writer, and a contributing journalist to top publications such as the New York Times, Der Spiegel, and the Paris Review — and the author of the bestselling memoir The Desert and the Sea: 977 Days Captive on the Somali Pirate Coast (2018) [Polish edition: Pustynia I Morze].

Michael’s captivating memoir unravels as a thoughtful, gripping tale of resilience of the human spirit — and very quickly became an international bestseller. This captivating tale is thickly laced with a mix of dark humor and journalistic, investigative detail, providing rich historical context of a political situation that allows for such atrocious acts to take place in the contemporary world. The amount of barbarity experienced and described in Michael’s story reaches inconceivable depths, but [SPOILER ALERT] the adventure does have a happy ending: thanks to the involvement of his friends and family, Michael made it out to freedom in the end.

In 2012, Michael travelled to the coast of Somalia to report on illegal sea fishing, where he had the rare misfortune of being captured by Somali pirates. He was kept in multiple squalid prison houses — and even on a tuna vessel — for nearly three years, and was held at a steep ransom sum of USD $20 million.

His memoir chronicles the horror and absurdity of a life under the peculiar gaze of Muslim pirates, who spoke only broken English and were often high on khat, a local street drug. Michael spent countless, never-ending days, laying on a filthy mattress, and hoping for a rescue mission, often contemplating a suicide. On a few occasions, he entertained picking up a Kalashnikov and shooting his guards, which, at the time, would have felt completely justified. He even attempted to courageously escape by jumping into the sea. On the flip side, in order to stay fit, he kept up with his yoga practice. Strangely, over time, his captives’ amusement in watching his asanas turned into interest, and they started to imitate the poses.

Most importantly, practicing buddhist detachment, exercising a huge dose of forgiveness during his ordeal, he was able to remain a completely sane, articulate, sensitive and an insightful human, who successfully practices his craft of writing, journalism and public speaking. The memoir provides an extraordinary insight into the realities of Somali piracy, and remains a fantastic (although heart-wrenching and traumatic) memoir.

Joga Centrum, the oldest yoga school in Krakow, is truly thrilled to host „the first Westerner who taught yoga to Somali pirates.”

Plan for the evening:

6 pm- 7:30 pm
Private party reception, BY TICKET ONLY, with book signing by the Author and a curious selection of rum drinks, wines & snacks

Ticket # 1, 75.00 pln includes the Polish edition of the book
Ticket # 2, 125.00 pln includes an English edition of the book

7:45- 9:00 pm FREE & Open to public
Introduction by Monika broz, the co-owner of JC
Conversation with Michael Scott Moore, moderated by the acclaimed Polish journalist Mike Zieliński

9:00- 10:00 pm, Chat & Mingle, live music, open to all.

Michael Scott Moore is a journalist and a novelist, author of a comic novel about L.A., Too Much of Nothing, as well as a travel book about surfing, Sweetness and Blood, which was named a best book of 2010 by The Economist. He’s won Fulbright, Logan, and Pulitzer Center grants for his nonfiction; Yaddo and MacDowell Colony fellowships for his fiction.

He grew up in California, but worked for several years as an editor and writer at Spiegel Online International in Berlin. Mr. Moore was kidnapped in early 2012 on a reporting trip to Somalia and held hostage by pirates for 32 months. The Desert and the Sea, a memoir about that ordeal, is out now from HarperCollins.

He’s covered the European migration crisis for Businessweek, and politics, travel, and literature for The Atlantic, Der Spiegel, GQ, The New York Times, LitHub, The New Republic, Pacific Standard, The L.A. Times, The Daily Beast, The L.A. Review of Books, and many others.

Mike Zielinski is a Polish freelance journalist and a photographer focused on Middle East’s social issues (especially in Iraq, Syria and Palestine). He’s been working on projects covering Middle East conflicts since 2014. His photos and essays have been published in National Geographic Polish Edition, Tygodnik Powszechny, Wirtualna Polska, Przekroj and others.

BUY TICKETS OR RSVP!
EMAIL: kontakt@jogacentrum.org
TELEFON +48 536 909 707

Kurs nauczycielski Vinyasa Yoga

read next

Zapisz się na warsztat!

You will receive a confirmation e-mail once you click send. If not, please check your spam folder and mark the e-mail as safe.