Karolina Thomson

Karolina rozpoczęła swoją jogową przygodę w 2018 roku. Zwykła ciekawość i chęć ruchu okazały się być trwałą zmianą stylu życia, wejściem na jogową ścieżkę duchową a praktyka jogi stałym elementem w jej codzienności. Próbując różnych stylów jogi dosyć szybko stało się dla niej jasne, że to Ashtanga ją wybrała i to właśnie ta metoda jest jej praktyką własną. Joga to jej największa pasja, narzędzie samopoznania i samodoskonalenia. Głęboko wierzy w to, że joga ma siłę transformacji naszego życia ponieważ to właśnie spowodowała w jej życiu – totalną zmianę.
Karolina kocha się uczyć dlatego nieustannie doszkala swój jogowy warsztat. Swoją edukację rozpoczęła u Basi Lipskiej Larsen oraz Ewy Wudzińskiej, u których ukończyła RYT200 Ashtanga Vinyasa Yoga. Dodatkowo, została certyfikowana przez Basię jako nauczycielka Vinyasa Yoga czy Prenatal Yoga podczas kursów doszkalających YACEP. Regularnie uczęszcza na warsztaty nauczycieli takich jak Krystian Mesjasz, Ewa Wudzińska, John Scott, Marque Garaux czy Kino MacGregor. Aktualnie praktykuje pod okiem Krystiana Mesjasza.

pl_PLPL