Laboratorium Choreoterapii – cykl warsztatów edukacyjnych

Kochani! Słyszeliście coś na temat LABORATORIUM CHOREOTERAPII? Chcielibyście wziąć udział? To czytajcie dalej 🙂

Głównym przesłaniem Laboratorium Choreoterapii jest kształcenie praktycznych umiejętności u osób chcących rozwinąć swój warsztat pracy o różnorodne metody terapii tańcem oraz pracy z ciałem.

Celem LABORATORIUM CHOREOTERAPII – CYKLU WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH, prowadzonych przez Alicję Gruszkę-Nowak, jest zgłębieniem uzdrawiających i terapeutycznych właściwości ruchu, tańca i pracy zorientowanej na ciało.

Program Laboratorium kierowany jest przede wszystkim do osób, które korzystają w swojej pracy terapeutycznej, trenerskiej, pedagogicznej czy artystycznej z rozmaitych metod twórczego ruchu, tańca i pracy z ciałem.


Misję tę, będzie się realizować poprzez:

 • Zadbanie o bezpieczne warunki wspomagające proces rozwoju własnego, pozwalające na głębszą refleksję i integrację doświadczeń
 • Stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z przedstawionym materiałem
 • Dzielenie się doświadczeniami z innymi uczestnikami grupy
 • Wspólne szukanie możliwych zastosowań nowych umiejętności w terapii, rozwoju osobistym i artystycznym
 • Budowanie systemu wewnętrznego wsparcia w pracy zorientowanej na ciało, taniec i ruch

Na Program Laboratorium składają się z 4 spotkań, który zawiera łącznie aż 64h warsztatowe.

Szczegółowy program Laboratorium Choreoterapii przesłany jest uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć.


Po każdym warsztacie uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

TERMINY:
Zajęcia odbywają się w weekendy: sobota  godz. 11.00-19.00 i niedziela 9.30-16.30, przerwa na obiad 1,5 h.

 • 1 spotkanie: 18-19.03.2017
 • 2 spotkanie: 08-09.04.2017
 • 3 spotkanie: 13-14.05.2017
 • 4 spotkanie: 10-11.06.2017

MIEJSCE: Joga Centrum, ul. Biskupia 18, Kraków

Koszt: 1600 PLN

Warsztaty Laboratorium Choreoterapii zawierają następujące tematy:
 1. Elementy Labanowskiej Analizy Ruchu (LMA – Laban Movement Analysis)
  Zapoznanie się z elementami Labanowskiej Analizy Ruchu pomaga w zrozumieniu ruchu jako całości. Metoda ta rozwija również zdolność analizowania różnych parametrów ruchu. Podczas warsztatu będziemy poznawać ekspresyjne znaczenie ruchu a także uczyć się obserwacji ruchu innych osób.
  R. Laban opracował język opisujący ruch człowieka, który stał się podstawą nowego tańca w Europie. System ten służy do obserwacji, opisu i notacji ruchu. Odkrycia Labana znajdują zastosowanie w analizie ruchu i tańca, w tworzeniu choreografii tanecznych i teatralnych, w terapii tańcem oraz w edukacji tanecznej.
 2. uRUCHomienie czyli zwrot w stronę cielesnej natury
  Warsztat jest zaproszeniem do pogłębienia świadomości swojego ciała, do pobudzenia wyobraźni i zwiększenia ruchowej kreatywności korzystając z możliwości, jakie daje nam ciało, przestrzeń i praca w grupie. Warsztat wykorzystuje niestandardowe, innowacyjne metody pracy oparte na technikach improwizacji i performance, tańca terapeutycznego oraz pracy z ciałem.
 3. Symbolika Ciała
  Symbolika ciała jest podejściem przedstawiającym dany temat filozoficzny i psychologiczny, który inscenizowany jest poprzez pracę z ciałem, przechodząc poprzez różne poziomy odczuwania cielesnego. Zwieńczeniem tego procesu jest wizualizacja w formie symbolicznego obrazu. Poprzez pracę z Symboliką Ciała istnieje możliwość rozwoju wrażliwości czuciowej, odbudowania poczucia cielesnego JA, włączenia ciała w obszar świadomości. To z kolei prowadzi do wewnętrznej integracji i poszerzenia możliwości samoregulacji, czyli zaspokajania potrzeb i utrzymania równowagi w ciągle zmieniających się warunkach.
 4. Praca z ciałem w podejściu Gestalt
  Program warsztatu zawiera propozycję połączenia ruchu, myśli i emocji z fizycznym kontaktem z rzeczywistością. Terapia Gestalt ujmuje człowieka holistycznie. Każdy aspekt naszego istnienia w świecie: emocje, cielesność, intelekt, budowanie relacji z otoczeniem i duchowość, jest jednakowo ważny i stanowi integralną część nas jako całości.
Co więcej?
 • Tematem przewodnim spotkań będzie przedstawienie szerokiego spektrum metod i możliwości spojrzenia na cielesność. Propozycja Laboratorium ma stanowić spójną całość, a przygotowane tematy są w taki sposób, by uczestnicy mogli pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać umiejętności i poszerzać warsztat pracy.
 • Koncentruje się również na wzmocnieniu własnego, cielesnego JA, tak aby następnie w sposób świadomy i uważny móc towarzyszyć innym w ich rozwoju.
 • Proces uczenia, opierać się będzie o własne doświadczenie, przy skorzystaniu z ‘laboratoryjnych’ warunków, które pozwolą na eksperymentowanie i rozwijaniu nowych kompetencji w bezpiecznym otoczeniu.

O PROWADZĄCEJ
Alicja Gruszka-Nowak – jest certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt, prowadzącą psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych. Zajmuje się także projektowaniem i realizacją autorskich warsztatów rozwoju osobistego, opartych o improwizację ruchowo-taneczną, choreoterapię oraz pracę z ciałem w podejściu Gestalt. Od wielu lat skupia się na cielesnym wymiarze istnienia i doświadczenia (terapia Gestalt, taniec współczesny, improwizacja, terapia tańcem, performance, medytacja uważności). Zdecydowanie bliższe jest jej pojęcie życia w sposób cielesny od ‘pracowania z ciałem’.
Dlatego też w odkrywaniu cielesnego wymiaru istnienia wspiera osoby, z którymi się spotyka i pracuje w gabinecie, oraz prowadząc warsztaty czy wspólnie tańcząc.
Więcej o prowadzącej i metodzie:
www.psychoterapia-gestalt.pl
www.warsztaty-gestalt.pl


Post Your Thoughts

Join event