Historyczne i mitologiczne korzenie współczesnej praktyki jogi Cz.2

Skąd to się wszystko wzięło?

Pewnym jest, że poruszenie tematu jogi w tekstach, musiało być poprzedzone jej wcześniejszym występowaniem w kulturze Indii. Moment jak i sposób jej pojawienie się są dyskusyjne. Na dzień dzisiejszy nie istnieje metoda, która mogła by potwierdzić występowanie tych technik w niezmienionej formie 5000 lat temu, jak sugerują to współcześni promotorzy jogi. Można wręcz zauważyć, że najstarsze źródła pisane opisują jogę w zgoła odmienny sposób niż jest ona praktykowana na dzień dzisiejszy.

Mitologiczne zapisy mówią o mędrcach (rishi), którzy poddawali się ascezie w celu uzyskania przychylności bóstw, które w zamian obdarzały ich mądrością przekazywaną później ludzkości w hymnach. Pierwsze z tych dzieł datowane są na podstawie badań językowych na ok 1400 rok p.n.e. Opisują one kontakty człowieka z absolutem, będące efektem upojenia napojem nazywanym soma. W jednym z nich aspirant wraz Rudrą (Ryczący – pan burzy i polowań, później uznany za jedną z form Sivy) wypijają rytualnie somę, aby móc dostąpić nauczania. Późniejsze przedstawienia początków jogi mają taką właśnie formę: aspirant doznający ascezy, nagradzany przez najwyższego ascetę Sivę ofiarowanym wglądem i technikami (np. mantra, pozycja ciała, sposób medytacji).

Jedno z późniejszych średniowiecznych przedstawień pokazuje Sivę przekazującego praktyki jogi swojej partnerce Parvatti, które zostają podsłuchane przez przepływającą nieopodal rybę. Ryba poprzez praktykę uzyskuje ludzkie wcielenie, w którym naucza jogi ludzkość (w tym wypadku mowa o Hatha Jodze). Ku pamięci rzeczonego mędrca praktykujemy dzisiaj Matsyandrasanę.

Ujęcie tantryczne

Z punktu widzenia tantrycznej interpretacji wszelkie bóstwa są symbolami, aspektami umysłu. Siva symbolizuje ludzki umysł wyzwolony z więzów osobistej identyfikacji. Praktyka jogi stanowi uwalnianie się z ograniczeń jakie zostały narzucone naszej osobowości (wzory kulturowe, wyobrażenia, traumy). W celu ponownego odsłonięcia swej pierwotnej, niezróżnicowanej natury. Zaś pojawiające się na ścieżce wglądy, wskazówkami jakie są w nas od zawsze zapisane, ale dostęp do nich był utrudniony przez ignorancję. Podsumowując tylko praktykując jogę, możesz zrozumieć czym ona jest.

Proszę o komentarze, które wezmę pod uwagę przy tworzeniu kolejnych części tej historii i do zobaczenia na macie.

Janek


Categories: Aktualności

Tags:, ,

Post Your Thoughts

Join event